Anmäl ditt företag » Anmäl dig till nyhetsbrevet »

Vad är Lean och Lean Lantbruk?

Allt fler pratar om Lean Lantbruk och vilka fördelar det finns med att arbeta enligt leans principer, men vad är lean egentligen och vad kan det göra för skillnad för dig i ditt företag och din vardag? 

Vad är lean?

Lean är en form av företagsfilosofi, ett sätt att se på utmaningar och utvecklingsmöjligheter och kommer ursprungligen från bilindustrins Toyota i Japan. Grundtanken i lean är att ständigt förbättra arbetssätten och genom att hela tiden jobba med förbättringar bygger man ett företag som har långsiktig konkurrenskraft och skapar utrymme för tillväxt. Lean handlar inte om att skära i kostnader och jobba hårdare utan om att granska sina arbetssätt, ta vara på allas kompetens och vara villig att lära nytt. Tillsammans arbetar man smartare och effektivare, inte snabbare och hårdare.

Vad är Lean Lantbruk?

Det har visat sig att det är framgångsrikt att arbeta med lean även inom lantbruket och i Sverige har lean funnits med denna målgrupp i organiserad form "Lean Lantbruk" sedan år 2010. Ett tiotal organisationer står bakom projektet som är nationellt och tillhandahåller och driver lean-utbildningar på 18 månader i två varianter. Målgruppen är företagare inom lantbruks- och trädgårdsnäringen och utbildningarna syftar till att hjälpa företag att på ett strukturerat sätt arbeta med lean. 

  •  Lean Lantbruk större företag är en utbildning som vänder sig till företag som har fyra sysselsatta eller fler och i denna form får varje företag en leancoach som följer och guidar genom de olika stegen på individuella träffar.
  • Lean Lantbruk mindre företag är en utbildning som vänder sig till företag med färre än fyra sysselsatta och i detta alternativ går företagarna utbildningen i form av en ERFA-grupper som leds av en leancoach. 

Det finns också en universitetsutbildning på 7,5 poäng högskolepoäng via Sveriges Lantbruksuniversitet för den som har funderingar på att utbilda sig till leancoach

Kan 18 månader verkligen förändra mitt lantbruk?

Lean Lantbruks utbildning innebär en kostnad, men framförallt är det en investering i tid och engagemang. Förändringar tar tid, men under de 18 månader som utbildningen spänner över hinner ni med stöd av er leancoach få kontinuitet i arbetet. Ni hinner få in nya rutiner, märka förändringarna och se resultaten. Varje företags resa är unik, men målet för alla är att ni efter utbildningen upplever så goda effekter av ert lean-arbete och är så kunniga, att ni på egen hand fortsätter med ert leanarbete – så visst kan 18 månader förändra ert lantbruk. 

Några av företagen som gått Lean Lantbruks utbildning under 18 månader delar med sig av sina lärdomar och erfarenheter i Röster från verkligheten.

Vanliga fördelar med att arbeta med lean

En förutsättning för att få goda effekter av sitt leanarbete är att alla på arbetsplatsen är engagerade, det krävs också tid och kraft innan resultaten börjar märkas. Några vanliga effekter är bättre kommunikation, större engagemang och delaktighet, ökad trivsel, effektivare arbetssätt och mindre fel.

Coachning som arbetssätt

Leancoacherna är viktiga för utbildningen eftersom de är ett stöd och en guide för er under hela resan. Det är ni som gör arbetet, men ni kan känna er trygga med att er coach har erfarenhet och kunskap att stötta och guida er vidare så att ni hela tiden fortsätter att utvecklas. Att arbeta med coachning som arbetssätt har visat sig vara både framgångsrikt och uppskattat. 
 

Vi är många som tror på Lean Lantbruk

Ungefär 100 företag har redan utbildat sig inom lean hos oss, men det är inte bara företagare som tror på konceptet. Vi är ett tiotal organisationer som står bakom Lean Lantbruk och arbetar på olika sätt för att främja utbildningen och arbetssättet: LRF, Hushållningssällskapet, LRF Konsult, Växa Sverige, Gård & Djurhälsan, SLU, SLA, RISE och Jordbruksverket.