starka krafter bakom lean!

Lean Lantbruk är ett nationellt samarbetsprojekt med finansiellt stöd från EU. Projektet ägs av Lantbrukarnas Riksförbund och drivs av Hushållningssällskapet Halland, men ytterligare ett antal organisationer är delaktiga i arbetet med att på olika sätt lyfta och främja Lean Lantbruk.

Förutom Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Hushållningssällskapen finns LRF Konsult, Växa Sverige, Gård & Djurhälsan, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Sveriges lantarbetarförbund (SLA), Research Institute of Sweden (RISE) samt Jordbruksverket med i plattformen Lean Lantbruk.   

Nationell styrgrupp 

Varje organisation i samarbetsprojektet har en representant som ingår i en nationell styrgrupp. Styrgruppens uppgift är att koordinera Lean Lantbruk inom de olika organisationerna som tillhandahåller leancoacher. 


Syftet med projektet är att göra företagen:

  • Konkurrenskraftigare
    (lönsamt, långsiktigt, klimateffektivt, ny kunskap och teknik, hög djurvälfärd osv.)
  • Resurseffektivare
  • I ständig förbättring/utveckling
     

Målgrupp

- Vi vänder oss till företag inom lantbruk och trädgård. 

  

Deltagande organisationer