Anmäl ditt företag »
Ledare Nyhetsbrev 2, Maria Mehlqvist

Maria Mehlqvist, regional företagsutvecklare, LRF Östergötland/Sörmland/Örebro

 

När jag hörde talas om Lean första gången förknippade jag det med industrins löpande band och tänk om effektivitet. Jag hade svårt att se hur det skulle kunna kopplas till lantbruket, där ingen-ting går på löpande band. Men ju mer jag har lärt mig om Lean desto mer övertygad har jag blivit om att det är precis vad svenskt lantbruk behöver. Jag har också börjat inse att Lean kan få en avgörande betydelse för hur väl vi lyckas att uppnå de uppsatta målen i LRF:s livsmedelsstrategi.
 
Dessa handlar om att vända svensk livsmedelsproduktions kurvor uppåt vad gäller lönsamhet och volym. För att klara detta måste vi jobba långsiktigt med hela kedjan, från gård till konsument där en grundpelare blir att skapa konkurrenskraftiga företag. Jag tror att arbetssättet inom Lean, som innebär att man fokuserar på det som är värdeskapande och att tänka till hur och varför man gör vissa moment, det vill säga man tar bort slöserier från systemet, kan bli en starkt bidragande faktor till att vi lyckas med detta.

En fråga som har diskuterats mycket i arbetet med livsmedelsstrategin är hur vi ska klara fram-tidens arbetskraftsförsörjning i lantbruket. Att hitta kompetent och duktig arbetskraft är en ut-maning. Men jag tror att det likväl handlar om att det måste finnas attraktiva arbetsplatser med kompetenta företagsledare. Här ser jag också en tydlig koppling till Lean, där en central del är människan. Att genom ett gott och fungerande ledarskap låta de anställda på en arbetsplats växa och ta ansvar. Detta skapar ett positivt arbetsklimat och ett effektivt arbete.

Lean är egentligen ingen nyhet. I grund och botten handlar det om sunt bondförnuft. Därmed skulle jag vilja påstå att konceptet ursprungligen kommer från bondekåren, trots att man brukar säga att det startade i bilindustrin. Lean är tillbaka i lantbruket, för att stanna! 
Gå till fortsättningen av Nyhetsbrevet genom länkarna till höger!