Fördelar med lean   

Lean är ett sätt att tänka, arbeta och förhålla sig till problem. Det investering man gör är till största delen en investering i tid och för att vara framgångsrik är det viktigt att alla är delaktiga och engagerade i förbättringsarbetet. 

Långsiktighet, enkelhet och sunt förnuft med lean

Idag används Lean framgångsrikt för att utveckla verksamheten inom bland annat industri, sjukvård och lantbruk. Lean finns till för att skapa mer värde åt kunden, företaget, medarbetaren och samhället. Metoden har utvecklats under många år och grundar sig på långsiktighet, enkelhet och sunt förnuft. En stor del av det vi gör när vi arbetar är slöserier som inte skapar något värde för någon. Lean går ut på att lära sig att se och att steg för steg ta bort dessa slöserier genom att jobba smartare.   

En investering i att lägga tid på förbättringsarbete

Lean går inte ut på att arbeta snabbare eller att göra stora investeringar. Istället investerar man tid i förbättringsarbete och lösning av problem från grunden för att de inte ska komma tillbaka. Lösningarna ska t ex bestå av bättre arbetssätt som alla i företaget tagit fram tillsammans och rutiner som från börjar hindrar att man gör fel. Genom att arbeta bort slöserier åstadkommer man en bättre stabilitet vilket ytterligare bidrar till att minska slöserier.

Tankesätt och verktyg visar vägen

Whiteboardtavlor, post-it-lappar, standardiserade arbetssätt och ordning och reda är något som man ofta förknippar med företag som arbetar enligt lean. Men det är inte städningen och tavlorna som egentligen är lean, det är resultaten av leanarbetet. Det som verkligen är Lean är de tankesätt och principer som ligger till grund för företagsfilosofin. För att åstadkomma en varaktig förändring behöver man träna sig i dem under en längre tid. Det är därför som våra lean-projekt pågår i minst ett och ett halvt år.

Leans princip om arbetsbelastning

Lean har 14 generella principer. En av dem handlar om att jämna ut arbetsbelastningen. Det är en självklarhet för att minska stress, förbättra arbetsmiljön och minska risken för skador och olyckor. Under stressiga arbetstoppar ökar också risken att göra fel, dvs få problem med kvaliteten. En jämn arbetsbelastning ökar också möjligheterna att hitta avvikelser och förbättringar. Samtidigt kan det verka lite skrattretande att försöka sig på det i en verksamhet som i så stor utsträckning styrs av väder och biologi, som lantbruk. Så som vanligt gäller det att hitta det man kan göra något åt, och rätta till det, och acceptera resten.

Principen om arbetsbelastning i praktiken

Rent konkret kan utjämning av arbetsbelastningen handla om ordning och reda och förebyggande underhåll, för att minska risken för oförutsett arbete, t ex haverier. Det innebär planering så att man på förhand har bestämt vilka arbeten som ska göras som ”utfyllnad” om man t ex blir klar med något tidigare än beräknat eller får vänta på någon. Här finns en mängd olika exempel på visuella system med förbättringslistor, arbetsbanker och inhandlingslistor så att alla i arbetslaget vet vad som är prioriterat just nu och så att man kan se till att material finns hemma för aktuella arbeten.

Här kan du läsa mer om vad de olika leanprinciperna innebär