Är lean något för dig?

prova på några olika övningar! 

Här kan du prova på lean och olika leanverktyg för att se om lean är något för dig. Omsätt teorin i praktik och gör våra övningar eller testa på din egen verksamhet. 

Slöserijakten
Först presenterar vi Slöserijakten. En utmaning där du får hjälp att leta upp slöserier och se förbättringsmöjligheter i ditt företag. Utmaningen presenteras i sex olika steg och vi rekommenderar att du inte stressar dig genom övningarna utan låter dem ta den tid som krävs för att få bästa resultat.

Gör steg 1 i slöserijakten! 

Standard gris
Den här övningen illustrerar värdet och betydelsen av att arbeta med standarder i verksamheten och knyter an till en av leans 14 principer. Övningen är upplagd genom en film på ca fem-sex minuter och är tänkt som en gruppövning, men du kan också göra den på egen hand. Vi rekommenderar att du tar dig tid att diskutera frågorna som kommer efter varje omgång och reflektera över skillnaderna. 

Gör övningen Standard gris! 

Koka kaffe - en film som illustrerar hur vi tänker lean!

I tre danska filmer med engelsk översättning får du här följa hur du kan tänka lean, identifiera slöserier och införa förbättringar. Att brygga kaffe är en enkel process som de flesta av oss göra ofta och utan att fundera över hur eller varför vi gör på ett visst sätt. Men det finns många sätt att förbättra processen för att brygga kaffe, precis som det gör med många andra sysslor i företaget. Se filmerna och bli inspirerad till att omsätta en del tankar i din vardag. 

Film 1följ de olika stegen för att brygga kaffe

Film 2 - identifiera slöserierna i de olika stegen

Film 3 - inför förändringar och förbättra processen