Lean lantbruks utbildningar

Är du intresserad av lean? Tror du att det är rätt arbetssätt för er? Då har du kommit rätt! Inom Lean Lantbruk tillhandahåller vi en 18-månaders utbildning i två varianter till företag inom lantbruks- och trädgårdsnäringen. 

Lean Lantbruks 18-månaders utbildning

Lean Lantbruk vänder sig till företag inom lantbruk och trädgård som vill börja arbeta enligt leans principer. Utbildningen syftar till att hjälpa företag att på ett strukturerat sätt arbeta med lean och finns i två varianter: 

  •  Den första vänder sig till företag som har fyra anställda eller fler och i denna form får varje företag en leancoach som följer och guidar genom de olika stegen på individuella träffar. 
    Läs mer om Lean Lantbruk mindre större företag
  • Den andra vänder sig till företag med färre än fyra anställda, inklusive enmansföretag och i detta alterantiv går företagarna utbildningen i form av en ERFA-grupper som leds av en leancoach. Företagarna kan därmed bilda ett nätverk och bolla ideer och tankar med varandra.  Läs mer om Lean Lantbruk mindre företag

Oavsett vilken form av utbildning man är intresserad av är det viktigt att ha ett tydligt mål för leanarbetet - det kan handla om att uppnå ett mål eller lösa ett problem. Det är också viktigt att förankra idén om leanarbetet och varför man ska göra det hos både ägare och anställda, så att alla är med på tåget och att tid avsätts till arbetet redan från början, även när det är stressigt. 

Du kan läsa mer om Lean Lantbruks 18-månadersutbildning här.   

Nästa utbildningsstart för företag är våren 2018 - anmäl dig här!