Så här arbetar vi coacher

Coachning är ett viktigt element i Lean Lantbruks utbildning. Varje företag får en egen coach som kommer att följa dem och vara ett stöd under deras leanresa och de kan vara trygga i vetskapen att deras leancoach har kunnande och erfarenhet. Men hur går det till i praktiken? 

Lean innebär att man på ett långsiktigt sätt arbetar bort slöserier och löser problem från grunden. För att åstadkomma det behöver man lägga en del tid på att få in nya tankar och arbetssätt hos alla i företaget. De projekt vi arbetar med pågår därför under minst 18 månader. Målet är att deltagarna därefter ska kunna driva sitt leanarbete själva. Ett företag som deltar i Lean Lantbruk blir tilldelad en coach som kontinuerligt besöker företaget för att stödja förändringen och utbilda personalen i leans filosofi. Dessa besök anpassas efter företagets arbetsbelastning under året, men det är ändå viktigt att hålla kontinuiteten i leanarbetet. Vi har ett coachande arbetssätt snarare än ett rådgivande, vilket innebär att lantbrukare och företagets medarbetare under guidningen av coachen själva arbetar fram förbättringar och lösningsförslag.

Ledarskapet är grunden

Ledarskapet spelar en mycket stor roll för hur man kommer att lyckas i sitt leanarbete. Därför får ägare och arbetsledare en grundläggande utbildning i ett lean ledarskap. Det handlar om ett ledarskap som är stödjande, inspirerande och utmanande. Först efter denna utbildning kan coachens arbete tillsammans med ägare och personal ute på gårdarna sätta igång. 
Coachens uppgift är att träna ägare och personal i att tillämpa leanprinciperna i det dagliga arbetet, visa hur man arbetar med de olika leanverktygen och visa exempel på lösningar på olika problem.

Tydlig introduktion till alla i företaget

Coachens första besök går ut på att presentera för alla i företaget vad lean är för något och inspirera för det kommande arbetet. Till att börja med handlar det om att lära sig att se slöserier och att inte ta dem för givna, att börja skapa ett system för att ta hand om personalens förbättringsförslag.

Coachning i moduler

Det fortsatta arbetet är uppdelat i moduler där de första delarna går ut på att alla tillsammans beskriver hur det nuvarande läget ser ut, vart man vill och vilka värderingar och principer som ska styra arbetet mot målen. När det är klart kan man introducera de olika leanverktygen som finns till för att lära ut principer och tankesätt.  

Film - varför ska vi jobba med coach? 

Se vår film Varför ska vi jobba med coach?  Vår leancoach Åsa-Lina Olsson från Växa Sverige tar dig med till Berte gård i Halland och träffar arbetslaget för att jobba lean och prata om coachning.