Slöserijakten - steg 2

Slöseri kan beskrivas som handlingar eller aktiviteter vilka inte adderar värde till det arbete du gör. Detta steg handlar om att hitta slöserierna i företaget. 

Att vänta på att utrustning som har gått sönder ska lagas innan du kan göra klart ett arbetsmoment, leta efter verktyg, göra om ett jobb som inte blev bra första gången och att slänga en produkt eftersom bäst före-datumet har passerats eller för att den är skadad - är alla exempel på olika slöserier. 

Slöserier leder ofta till högre kostnader, frustration, minskad produktivitet och kan även påverka säkerheten negativt.

Det underlättar om du arbetar systematiskt när du ska ta bort eller minimera slöserier på ett effektivts ätt.  

Exempel på fyra vanliga slöserier

 • SÖKA (leta efter information eller material för att kunna göra ett arbete)
 • VÄNTAN (vara tvungen att vänta på något element för att kunna göra klart en uppgift)
 • GÖRA OM (ineffektiva processer och procedurer kräver att man gör om arbetet)
 • DEFEKT (information eller material är felaktig eller sönder)

Det finns ytterligare ett antal former av slöserier, läs mer om dem här
 

Process för att hitta slöseri

 1. Välj en aktivitet från din verksamhet att börja med, till exempel mjölkning om du har mjölkproduktion. Låt teamet vara med och välja vilken aktivitet det ska vara. 
 2. Använd dokumentet "hitta slöserier" för att identifiera så många olika slöserier som ni kan. Dessa kan vara saker som händer hela tiden som till exempel att vänta på de behandlade korna eller saker som händer någon gång ibland som till exempel att upptäcka att medicinen är slut när man ska behandla en sjuk ko. 
 3. Skriv ner vad du/ni tror är orsaken till slöserierna, men spendera inte för mycket tid på detta, eftersom vi kommer att fokusera mer på detta under steg tre. 
 4. Räkna ut vad fördelarna med att ta bort slöserier på varje exempel kommer att vara och fyll i det i dokumentet. 
 5. När ni har gjort dessa uppgifter i ett område, välj ett annat område och gör om samma process. 
 6. Uppmuntra teamet till att fortsätta lägga till olika slöserier till listan under veckan som går. Se hur många nya slöserier ni kan komma på varje dag. Kom ihåg att detta är möjligheter till förbättringar, så ju fler ni hittar desto bättre. 

 

Möjliga fällor

 • Försök inte lösa något än eller rättfärdiga varför saker är på ett visst sätt. På det här stadiet är tanken att identifiera så många problem (slöserier) som ni kan. 
 • Att förklara och försvara varför saker görs på ett visst sätt i dagsläget eller att försöka lösa problemet omedelbart, kan förflytta fokus från det huvudsakliga syftet med att identifiera slöserier i ditt företag och hitta kostnadseffektiva, långsiktiga lösningar för att ta tag i den verkliga orsaken till att dessa uppstår. 

Tips!

Förvandla övningen till en tävling och se hur många ”möjligheter” eller ”problem” ni kan hitta.

 

Steg 3
När du har arbetat dig genom övningarna ordentligt med tid för reflektion är det dags att fortsätta med steg 3 i slöserijakten.