Slöserijakten - steg 4

Utmaningen i detta steg är att reducera det slöseri du har hittat genom att identifiera kostnadseffektiva lösningar.

Du kommer att upptäcka att en stor del av det slöseri du har identifierat kan lösas genom att tillämpa bättre system och genom en bättre struktur och organisation.

Titta på exemplen med bilder här nedan för att se två "före" och "efter" bilder i utmaningen.

Före                                                                                     Efter

I bilderna till vänster "före" är det svårt att vara effektiv och snabbt hitta det man behöver.  I bilderna till höger "efter" syns en marknat skillnad. Här får man en bra överblick och varje sak ligger på rätt plats. 
   

Ovälkomna konsekvenser på en rörig arbetsplats
En rörig arbetsplats resulterar vanligen i att man lägger tid på fel saker; att leta efter det man behöver eller att vänta på det man behöver, det leder också vanligen till att en del material blir skadat i onödan. Det kan även leda till ett arbetsklimat där säkerhetsnivån inte är så hög och där olyckor kan ske.

Målet är att hitta fram till lösningar som hanterar slöseriet på ett permanent sätt, snarare än att de blir en tillfällig nödlösning som bara gör att problemet kommer att återkomma. Det är lättare att åstadkomma detta om du arbetar dig genom en systematisk process som kallas 5S: Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Skapa vana.. Här nedan ser du de första stegen till att bli organiserad med hjälp av 5S.

Steg för att bli organiserad

Teamet

 • Det krävs att alla i teamet är involverade och deltar.
 • Fokusera bara på ett område/en arbetsplats i taget.
 • Ta foton av utgångsläget ”före” och foton efter det att arbetsplatsen är iordningsställd.


1, Sortera

 • Bestäm vem som ska ta de svåra besluten
 • Gå igenom allt som finns inom det utvalda området. Det ska sorteras enligt följande: Kommer inte att användas i framtiden och skräp:

-Eventuellt skräp bör sorteras och lämnas till återvinning om det är möjligt.

-Ska finnas kvar inom det området som denna processen fokuserar på.

-Ska flyttas till någon annan plats på företaget.

-Använder du den ofta? Ja = lägg den i arbetsområdet.

-Använder du den ibland? Ja = lägg den i holding area.

-Om du inte använder den ibland, kan du skicka tillbaka, återvinna den?

-Om du inte använder den alls, då är det skräp, ta bort den!
 

2, Strukturera

 • Strukturera arbetsområdet så att det som används blir lättillgängligt medan sådant som använd mer sällan får en plats som inte är lika tillgänglig.
 • Fundera även igenom vad som behöver finnas var för att det ska vara lätt att utföra de arbetsuppgifter som ska genomföras på platsen.
   

3, Städa

 • Teamet kommer överens om hur städat området ska vara. Det finns inget värde av att ha en yta/ett område i perfektion om inte de arbetsuppgifter som ska genomföras där kräver det.
   

4, Standardisera

 • Ge föremålen ett permanent hem nära platsen där du vanligen använder dem, det göra att folk inte behöver gå och leta efter dem när de behöver dem.
 • Märk platsen eller använd en bild för att visa hur det ska se ut.

 

5, Skapa vana

 • Kom överens om hur ni ska upprätthålla den nya, organiserade arbetsplatsen så att ni inte faller tillbaka i gamla vanor.

 

Möjliga fällor

 • Ibland vill vi behålla saker vi inte behöver med resonemanget att jag kanske kommer att behöva dem en dag … Chanserna är att om du inte har använt föremålet på ett par år, då kommer du inte att använda det alls, varken nu eller i framtiden.
 • Ibland skapar vi lager med saker som används sällan och lokaliserar dem på platsen som gör att det ofta är i vägen. Lokalisera istället sakerna som sällan används till platser bortom det huvudsakliga arbetsområdet.
 • Om ni inte kommer överens om en permanent plats för sakerna och märker upp dem – så kommer sakerna att lämnas på olika platser och det kommer att leda till att tid återigen slösas bort på att leta efter dem.

 

När du har genomfört övning här ovan så är det dags för steg fem i slöserijakten. Steg fem handlar om att skapa system för att förhindra att slöseriet kommer tillbaka och kommer att vara tillgängligt om några veckor. 

Här kommer du till steg fem i slöserijakten.