Slöserijakten – steg 5

Skapa standarder som förhindrar att slöseriet återkommer med det femte steget i slöserijaktens utmaning.

Vi har redan lärt oss att slöserier finns i många former. Genom att ha bra standarder på plats kan en del reduceras och elimineras. 

De bästa standarderna använder ett enkelt, tydligt språk, är väldigt visuella – använder huvudsakligen bilder eller diagram, och finns på de platser där arbetet ska utföras (när så är möjligt) och är så detaljerade som arbetsuppgiften kräver.

Några exempel på hur standarder kan se ut: 

 

  

Här hittar du också två rutiner: standard  för att harva rätt och standard för bredder GPS 

Din utmaning nu är ta fram bra standarder, de som har den rätta mängden detaljer för att vara användbara och relevanta i vardagen. Det är enklare att hitta rätt om du arbetar dig fram genom en systematisk process och för att hjälpa till med detta har vi tagit fram riktlinjer för de viktigaste stegen för att skapa en standard nedan.

Skapa en standard:

1, Involvera teamet

 • Personalen som gör jobbet varje dag har troligen idéer på hur de kan göra ett arbetsmoment mer effektivt.
 • Om ditt team är involverat i att utveckla standarden, kommer de också att ”äga” standarden och det blir då mer troligt att de också följer det.
 • En ansvarig – men alla hjälps åt. Det bör vara en som är ansvarig men alla ska involveras så att ni inte missar några bra idéer

 

2, Identifiera de områden som behöver en standard
     Det kan vara områden som t.ex:

 • Har en stor inverkan på företaget om de inte görs ordentligt till exempel utfodring kalvar, mjölkning, omkrukning, beskärning, brunstkontroll, seminering, sådd, underhåll av nyckelmaskiner, utfodring etc
 • Måste göras på ett särskilt sätt pga. hälso- och säkerhetsaspekter.

 

3, Identifiera stegen i processen

 • Formulera ett mål med standarden. Vad vill ni uppnå med den?
 • Max 10 steg
 • Håll dessa på en lagom nivå och gör dem så enkla som möjligt.
 • Om det är möjligt, ta foton på varje steg när det är korrekt utfört.
 • Skriv text som förtydligar varje steg på ett så enkelt sätt som möjligt. Var kortfattad.

 

4, Testa standarden för att vara säker på att det fungerar

 • Låt en erfaren person testa standarden.
 • Låt teamets nyaste person testa standarden.

 

5, Se till att standarden börjar användas i vardagen

 • Det är viktigt att alla vet vad målet med standaren är. Vad ska ni uppnå?
 • Alla måste veta varför. Då blir det lättare att göra rätt och lättare att komma med förbättringsförslag.

 

6, Utvärdera standarden efter en vecka för att vara säker på att det fungerar och är
     mer effektivt än det tidigare arbetssättet.

 • Följer alla standarden? Varför inte? Någon kanske har ett bättre sätt att jobba?
 • Skriv – testa – följ upp – analysera regelbundet!
 • Uppdatera! Sträva ständigt efter att bli bättre…

 

Möjliga fällor

 • Att du inkluderar för många detaljer och för många ord i standarden.
 • Att du inte inkluderar teamet när du skapar standarden, kom ihåg att teamet behöver ”äga” standarden.

 

När du har arbetat dig igenom det femte steget kan du gå vidare med steg sex i slöserijakten. Det handlar om att upprätthålla förbättringarna över tid och att få ert fokus på att minska slöserier till att bli något som teamet gör varje dag. Över tid ska det bli en del av rutinen och inte något man behöver tänka särskilt på.  

Här hittar du det sjätte och sista steget  i slöserijakten