Slöserijakten - steg 6

Den största utmaningen i slöserijakten är att få ett medvetet fokus på att minska slöserierna till att över tid få det att bli något som teamet gör varje dag, utan att behöva fundera över det eller påminna varandra om det.

Samla teamet och låt dem tillsammans jobba med att komma på olika sätt för att underlätta att hålla fokus på att minska slöserier. När vardagen rullar på och saker och ting händer är det annars lätt att tappa den viktiga biten. Några exempel följer:

  • Gör om slöseriövningen varje månad för att identifiera nya slöserier.
  • Gör slöserier till en permanent punkt på veckoagendan vid personalmöten.
  • Utvärdera era system regelbundet och schemalägg en process för att göra det.
  • Vilka fler möjliga sätt kan ert team komma på?


Har det blivit några förbättringar?
Nu när du har genomfört utmaningen, gör om den inledande bedömningen från steg ett och se vilka förändringar ni har genomfört.

Gratulerar! Du har nu framgångsrikt navigerat dig genom sex steg i slöserijaktens utmaning och vi hoppas att du är nöjd med de positiva förändringar som vi är säkra på har blivit följden.

Välj ett nytt område och börja om!
Varför inte välja en ny aktivitet att fokusera på och starta om igen från steg två? Du kommer att bli förvånad över hur mycket slöseri du kan hitta och förbättra inom olika områden i din verksamhet. 

Mer lean med våra utbildningar
Om du vill lära dig mer om lean, få mer information om Lean Lantbruks utbildningar eller göra en intresseanmälan till nästa utbildningsuppstart – då kan du anmäla dig här  på vår hemsida, se länken till intresseanmälan på startsidan! Här hittar du också våra leancoacher om du vill ha en personlig kontakt direkt.