Anmäl ditt företag »

Lean bland jordgubbar och bärplockare

Mats Olsson är grabben som kom från en ganska liten gård, inte trodde att han kunde leva på jordbruket och istället utbildade sig till agronom. Men idag driver han ett kombinerat jordgubbs- och växtodlingsföretag och har säsongsvis över 100 anställda. I omställningen från enmansföretag till större föreag med personalansvar har lean varit ett livsviktigt verktyg för att få det att fungera. 

Mats föräldragård var för liten för att han skulle se någon verklig potential när han tog över den, men möjligheter till att utöka företaget började dyka upp och undan för undan köpte och arrenderade han till mark. År 2001 blev Lönnslätts Bär till salu och på så sätt utökade han även gårdens egen jordgubbsodling, som idag omfattar 45 hektar. Växtodlingssidan täcker numera 500 hektar med konventionella grödor. Det finns 1,6 anställda i jordbruket och på jordgubbssidan kommer det in 125 plockare per säsong, sedan tillkommer säljare, chaufförer mm. Det är ett företag som har expanderat kraftigt, men med tillväxt kommer också utmaningar.

Stuktur med lean

- Det var en stor förändring, säger Mats. Att gå från ett enmansföretag till att ha så många människor i verksamheten. Jag är själv inte världens mest strukturerade människa, jag vet hur jag vill ha det, men hade inte riktigt förmågan att uttrycka och organisera det, så det växte mig lite över huvudet och det var därför lean blev intressant.

Det var  genom sitt engagemang i LRF som Mats först hörde talas om lean och det han hörde tilltalade honom. Struktur, ordning och effektivare arbetsledning, det var ju precis det han behövde jobba med. 

Förändring tar tid

- Jag tänkte att om vi går med till hösten så är det klart till våren sedan och bara att köra på, säger Mats och skakar på huvudet för tiden med lean har gett många nya lärdomar. Förändringar tar mer tid och kraft i anspråk än vad jag hade förväntat mig. Det blev faktiskt sämre innan det blev bättre. Men min erfarenhet är att om man lägger ner den där tiden och kraften som krävs, då får man också igen det flerfaldigt. 

Lean är en långsiktig investering och en bra sporre längs vägen med arbetet var deras coach Emelie Oskarsson. Eftersom de visste att hon skulle komma på återbesök och följa upp gång på gång såg de till att ta tag i de bitar som behövde tas tag i. En god hjälp i arbetet var också möjligheten att ha med en tolk, eftersom många av Mats arbetare kommer från Polen.

Lean över kulturella gränser

- Språkbegränsningarna är en del i ekvationen, en annan är kulturen, menar Mats. De polska arbetarna är vana vid att få en uppgift och genomföra den utan diskussion, men i ett välfungerande leantänk förväntas de föra en mer aktiv dialog kring hur saker och ting fungerar och kan förbättras. Min polska förman är dock i allra högsta grad delaktig i lean och vi försöker introducera lean till de av dem som är här under en längre tid. Det är viktigt att de förstår att lean inte är något som ska ge mer jobb eller skapa stress, utan på sikt underlätta. Lean handlar ju inte om att jobba fortare utan om att jobba smartare och överlag har det varit väldigt positiva reaktioner. Alla är väldigt glada över att det är mer ordning och en större tydlighet numera.

Resultat och fortsättning

Lönnslätts bär är klar med utbildningen sedan länge och Mats menar att de har fått ett annat sätt att tänka genom lean, vilket genomsyrar hela verksamheten. De har en bättre struktur och ordning, standarder som hjälper till så att saker blir gjorda på rätt sätt och alla är mer delaktiga än innan. De regelbundna veckomötena vid tavlan är ett stort lyft och ger överblick. Det blir helt enkelt mindre fel och mindre som glöms bort. Själv har han blivit mycket tydligare i sin kommunikation och genom två återträffar om året med deras coach blir de sporrade att fortsätta utvecklas.

- Men lean är inte något man gör och blir klar med, avslutar Mats. Det finns hela tiden utrymme för förbättringar.