Anmäl ditt företag »

 

 

 

 

 

 

Vi lär av varandra. Diskussioner på Skråmered och visning på Splendor Plant. Foto Petri Koivisto, Proagria Finland 

Europeiskt leannätverk för lantbruk besöker Sverige

När europeiska mjölkbönder och rådgivare vill nätverka och skaffa sig mer kunskap om lean på lantbruksföretag börjar de självklart med att åka till Sverige.

Resan är en del av en satsning som heter European Lean Discussion Group. Gruppen är ett nätverk för alla som är intresserade av lean inom lantbruket, och ger möjlighet att utbyta erfarenheter kring lean, management och mjölkkor. 

- Vi vill skapa ett nätverk för lantbrukare och arbetsledare, som är intresserade av lean på lantbruksföretag. De ska kunna diskutera de här ämnena med varandra, och ge varandra inspiration, säger Susanne Pejstrup, Danmark, som tagit initiativ till gruppen tillsammans med Phil Cooper, Storbritannien.

I mitten av juni träffades lantbrukare och rådgivare från Danmark, Storbritannien och Finland för att göra en studieresa i Sverige, för att lära mer om hur lean fungerar i lantbruket och hur vi jobbat med det här. 

Lära av varandra
Studiebesöken på resan var förutom hos Anders och Kristina Nilsson i Skråmered, på Splendor Plant, plantskola, i Jonstorp och på Arkitektkopia, tryckeri, i Malmö.

- Deltagarna på resan har förstås många frågor kring vår produktion här i Sverige. När det gäller lean på lantbruksföretag är de nyfikna på hur man gör för att verkligen skapa vana, så att förbättringarna man gjort finns kvar, i vilken fas det är lämpligt att introducera lean, och hur man resonerar kring vad som är ”leanverktyg” och hur man tränar sig att jobba efter leans filosofi”, säger Hanna Åström, leancoach som deltog vid studiebesöket på Skråmered och som presenterade arbetet Lean Lantbruk för deltagarna på resan. 

- På Skråmered är det förstås den höga nivån i produktionen som intresserar besökarna, berättar Åsa-Lina Olsson, leancoach. De hade också mycket frågor kring hur Anders och Kristina tänker kring ledarskap och hur de ser till att få med sig all personal i leanarbetet.

- Vi har också mycket att lära från andra länder, säger Hanna. I Storbritannien är de väldigt duktiga och vana vid att sätta mål för sin produktion och styra efter nyckeltal. De jobbar också mycket med rådgivning i grupp kring det här, och det är intressant för oss eftersom vi erbjuder Lean Lantbruk för grupper av mindre företag. Det skulle också vara roligt att se hur de jobbat i Finland. Jag vet att det är i stort sett samma slag av förbättringar och lösningar som vi diskuterar här i Sverige, och vi kan säkert hämta mycket praktiska tips från dem.

Vill du veta mer om näverket? 
Vill du veta mer om nätverket och vilka aktiviteter som är på gång? Titta på in på hemsidan  Språket som används är engelska, men eftersom det inte är allas modersmål är det är hjälpsam stämning och alla hjälps åt för att alla ska förstå!