Anmäl ditt företag »

Lean Lantbruks nyhetsbrev augusti/september

I nyhetsbrevet för augusti/september kan du läsa om hur LeDavals gård Hamra gård har börjat arbeta med lean och hur Löderups Gris AB, som har gick utbildningen för flera år sedan, arbetar. Dessutom nytt från projektledningen och månadens fråga. 

Läs nyhetsbrevet för augusti/september här