Lean bland jordgubbar och bärplockare

Mats Olsson är grabben som kom från en ganska liten gård, inte trodde att han kunde leva på jordbruket och istället utbildade sig till agronom. Men idag driver han ett kombinerat jordgubbs- och växtodlingsföretag och har säsongsvis över 100 anställda. I omställningen från enmansföretag till större föreag med personalansvar har lean varit ett livsviktigt verktyg för att få det att fungera. 

Läs hela texten om Lönslätts bär här.