Fårskötsel

Fårskötsel

Om man har funderingar på att satsa på fårskötsel finns det ett antal viktiga beslut att fatta. Det som kan vara en fördel när man funderar på får till skillnad mot till exempel mjölkproduktion, är att investeringar i byggnader och maskiner inte behöver bli lika stora. Fåren har inte lika stora krav på byggnadens inredning. Det kan många gånger hålla att binda fast en grind i fårhuset med ett rep eller ett band.

När det gäller kor vill det till att grindar och dylikt sitter ordentligt fast. Fåren behöver inte heller speciella liggbås utan här handlar det bara om att ha en större yta med tak och tre väggar. Det är en fördel om fåren har möjlighet att gå ut under hela året. Solstrålarna gör stor nytta hos fåren och ger dem nödvändiga vitaminer för att de skall hålla sig friska. Det går heller inte åt speciellt mycket strö i ett fårhus.

Om man utfordrar tackorna genom att ställa in väl förtorkat rundbalsensilage i speciellt utformade häckar ströar tackorna för det mesta själva. Har man mindre torrt foder går det naturligtvis åt mycket mer strö. När lamningen närmar sig måste man dock tänka på att kunna ställa i ordning mängder av lamningsboxar. Räkna med att det går åt en box per var tredje tacka. Det är många gånger skönt om man kan låta tacka och lamm vara kvar i en box en extra dag.

När man skall starta med fårskötsel är det viktigt att fundera över vilken sorts produktion man skall satsa på. Vill man ha vinterlamning, så att man kan leverera slaktmogna lamm under våren och allra helst påsken, måste man satsa på raser som kan bli betäckta under sommaren. En annan viktig sak att fundera över är om man vill satsa på att enbart producera kött till slakteri eller om man är intresserad av att satsa på djur som producerar vackra skinn och användbar ull. De fårraser som har överlägset vackraste skinn är Gotlandsfår och Ryafår.

Även Finullsfår kan användas för detta ändamål. Finullsfårets och Ryafårets ull är också eftertraktad. Dessa våra lantraser har dock det problemet att lammen ofta inte uppnår de högsta klasserna då djuren skickas till slakteri. Deras lamm blir heller inte så tunga som köttrasernas lamm. Man måste också bedöma om man har möjlighet att sälja skinn och ull. Här måste man själv vara mycket aktiv och annonsera eller delta på marknader med sina produkter. Har man kunskapen att sy i skinn och kanske tova eller spinna och väva av ullen har man större möjligheter att få ekonomi på denna typ av produktionsinriktning.