6 december, 2023

Om oss

Lean är numera en beprövad metod och praktiseras i ett flertal länder över hela världen. Fokus ligger först och främst på värde och ett förbättringsarbete, snarare än på att försöka skära ner på kostnader och spara. Både inom lantbruk och trädgård kan man se betydliga effekter som till exempel en tydligare kommunikation, en bättre överblick och en ökad effekivitet samt ett betydligt större engagemang bland de anställda.

Lean Lantbruk

Många pratar numera om Lean Lantbruk och alla fördelar det finns med att arbeta enligt leans beprövade principer, men vad är då lean egentligen och vad kan det egentligen göra för skillnad för dig och ditt företag?

Arbete efter lean

Grundtanken i lean är att ständigt förbättra arbetssätten och genom att hela tiden jobba med förbättringar och bygga ett företag som har en långsiktig konkurrenskraft som skapar utrymme för tillväxt. Lean handlar inte om att skära ner på kostnader och jobba hårdare utan mer om att granska sitt arbetssätt, ta tillvara på alla anställdas kompetens och vara villig att lära sig något nytt. Tillsammans arbetar man smartare och effektivare, men inte snabbare och hårdare.

En förutsättning för att få goda effekter av leanarbetet är att alla på arbetsplatsen är engagerade, det krävs också en hel del tid och kraft innan resultaten verkligen börjar märkas. Några av de vanligare effekterna är en bättre kommunikation, ett större engagemang och mer delaktighet, en ökad trivsel, ett effektivare arbetssätt och betydligt mindre fel.