Redskap i lantbruket

När man ska sköta ett lantbruk krävs det många olika sorters redskap, även manuella sådana. De har en lång historia och har också utvecklats till olika varianter som kan användas specifikt för olika ändamål.

Lie

Lie

Lien är ett jordbruksredskap som sköts manuellt och som används för slåtter av grödor och gräs. De grödor som slås med lien är främst olika sädesslag som havre, vete, råg och korn. Men lien används också för att slå vall som sedan används för att mata boskap. Lien har en enkel konstruktion och består av liebladet som är ett vasst blad, och orven som är ett längre träskaft. När man slår med lien låter man orven vila mot sin överarm. Liens blad kan ha olika utformning beroende på vilken typ av slåtter som ska ske.

Räfsa

Räfsa

Räfsa användes i jordbruket för att samla ihop hö och halm. Äldre varianter av räfsor framställdes av olika träslag, där träpinnar tappats in. Det fanns tre huvudtyper vad gäller räfsor. Den första sortens räfsa hade huvudet stadgat med hjälp av stödpinnar som satts på var sin sida om skaftet. Denna räfssort fanns runt år 1900 i Blekinge, Skåne och Gotland. En annan typ av räfsa framställdes genom att huvudet klövs och räfshuvudet tappades in i båda delarna. Den sorten fanns i Götalandskapen. Slutligen fanns en enklare form av räfsa där huvudet tappades direkt in i skaftet. Den förekom i övriga Sverige men saknades i södra delen av landet.

Yxa

Yxa

Yxor är grova huggredskap bestående av ett yxhuvud med åtminstone en egg som är gjord i sten eller metall. Skaftet är böjt. Yxan är ett multiverktyg som människan har brukat på många olika områden, inom skogs- och jordbruket, slakt, hantverk, krigsvapen och som symbol. Skaftet på yxan brukar vara tillverkat i hårda träslag. Bland dessa finns bok, alm, ask, hickory och björk.