Lantbruksmuseet i Alnarp

Lantbruksmuseet i Alnarp håller upp en spegel mot utvecklingen i lantbruket från år 1700 och framåt. Utvecklingen under närmare två hundra år visas med olika föremål, filmer, bilder och en föremålsdatabas.

Lantbruksmuseet i Alnarp

Historia

I Malmö hölls Baltiska utställningen år 1914. Innan den öppnades höll man ett jubileumslantbruksmöte på samma plats. De skånska hushållningssällskapen kunde fira hundraårsjubileum detta år, vilket var den bakomliggande orsaken till mötet. Man hade här en historisk paviljong med föremål från 1700- och 1800-talet. Dessa visades under Baltiska utställningen. När utställningen var över donerades majoriteten av föremålen till Alnarp. Den bakomliggande arkitekten var Alfred Arwidius. Museet var färdigbyggt år 1916.

Iveltraktorn

Iveltraktorn är en känd lantbruksmaskin som går att beskåda på Alnarps museum. Den är ett av de få bevarade exemplaren, sammanlagt sju till antalet av världens äldsta traktorer försedda med förbränningsmotor. Övriga exemplar går att finna i Zimbabwe, England och Australien. Traktorn är döpt efter Ivelån, som ringlar genom Biggleswade, en ort norr om London. Det var här traktorn byggdes. A. Paulsson & Co importerade därefter traktorn till Eslöv. År 1911 fick traktorn motorfel när den skulle provköras vid en uppvisning i närheten av Örebro. Traktorn reparerades och bjöds återigen ut till försäljning, men ingen ville köpa den. Den renoverades återigen på sjuttiotalet och efter många år av stillastående var den igång igen år 2005. Två år efter detta användes den för plöjning på Alnarps museum. På museet kan man också se många äldre plogar och harvar som är i full skala.

Andra maskiner på museet

En tidig mjölkningsmaskin som fungerar enligt tryckprincipen visas på museet. Maskinen heter Crees Lactator och framställdes 1881. Det var Gustaf de Laval som köpte in den till sin experimentverkstad. På museet går det också att se en ostpress och en ostform från 1837. Sveriges första skördetröska visas, den så kallade Axelvoldströskan. Den importerades från USA år 1928 och användes sedan fram till 1958. Året därefter donerades den till museet.