Lantbruksmaskiner från förr

De maskiner som man brukar använda i jordbruket har ett gemensamt samlingsnamn, de kallas för jordbruksmaskiner. De används för olika ändamål som foderberedning och jordbearbetning. När den industriella revolutionen kom kunde man övergå från att använda händerna för att skörda spannmål till att bruka jordbruksmaskiner som var mycket mer effektiva och arbetsbesparande. När tekniken har gått framåt har jordbruket kunnat effektiviseras. Detta kan man se i samlingarna på olika lantbruksmuseer.

Maskiner i jordbruket

Maskiner i jordbruket

I slutet av 1800-talet kom de första traktorerna som drevs av ånga. Under 1900-talet var självgående traktorer ovanliga, bönderna brukade oftast använda häst för att dra jordbruksmaskinerna. År 1902 kom den första bensindrivna traktorn i England. Modellen importerades till Sverige år 1905 och visades vid en plöjning inför publik.

Även skördetröskan har sin historia. Det var under sommaren 1936 som skördetröskan visades upp den allra första gången i Europa. En maskin dragen av en traktor presenterades av August Claas på en tysk gård. Maskinen gick korsvis över fälten och aktiviteten resulterade i spannmål som sedan transporterades iväg i säckar. Tröskan utför ett arbete som tidigare krävde stora arbetsinsatser på gården och på fältet. Tröskan rör sig över fältet, utför tröskandet utan större spill och samlar sedan ihop spannmålen. Det hela är en storskalig och snabb process.

Det har funnits skördetröskor i USA sedan 1920-talet, men dessa blev inte framgångsrika i Europa. Det berodde på att dessa amerikanska maskiner inte klarade av den europeiska grödan, som ofta låg ner och var alltför kompakt. De var byggda för att klara av skörd under enklare premisser. Men August Claas och hans bröder trodde ändå att skördetröskor skulle bli framgångsrika även i Europa. År 1953 kom den första skördetröskan som var självgående, den hade en inbyggd motor. Detta tröskningssystem blev mer och mer populärt. Under de årtionden som följde kom skördetröskor som var utvecklade för alla sorters spannmål och klimat.