Mjölkproduktion

Mjölkproduktion

Om man väljer att bedriva mjölkproduktion på sin gård är det av största vikt att noggrant fundera igenom vilka förutsättningar som finns. Att starta mjölkproduktion kräver stora investeringar. Dessutom är det viktigt att kunskapen finns. Har man den stora fördelen att ha växt upp på en gård med mjölkproduktion är det naturligtvis mycket enklare. Kunskapen om hur man sköter om kor finns då på gården och den äldre generationen har mycket kunskap, som kanske inte alltid står i böcker, att föra vidare till den unga generationen.

Om gården är relativt efterhållen, det vill säga, om den äldre generationen de sista åren drivit jordbruket så att investeringar gjorts med tanke på den som skall ta över, är förutsättningarna för en lyckad drift naturligtvis större. Men, om förhållandena är de motsatta, nämligen att byggnader, maskiner och djurmaterial har blivit eftersatta kan det komma att behövas stora investeringar. Utvecklingen har också gått mycket snabbt fram de senaste åren och har man följt med i den utvecklingen och kanske satsat på robotmjölkning eller åtminstone lösdrift med mjölkning i mjölkgrop med modern utrustning blir övertagandet av gården lättsam. Å andra sidan kan en sådan gård bli mycket dyr i inköp.

Något att fundera över är också i vilket skick markerna som tillhör gården är. För att göra övertagandet lättsamt och lönsamt bör dessa marker vara i god hävd. De bör ha varit plöjda med tre till fyra års mellanrum så att vallen ger en god avkastning. De bör heller inte ligga för långt ifrån gården. Det kostar mycket tid och kraft att sitta och skumpa i sin traktor vida omkring på sommarhalvåret.

Mjölkproduktionen och övervakningen av korna tar så mycket tid att det bör vara lättsamt att bärga hö eller ensilage. Markerna bör heller inte vara fördelade på många små skiften. Det är inte ekonomiskt försvarbart att fara fram med stora maskiner på åkrar som inte är större än ett halvt hektar. En annan aspekt är också att det bör finnas nog med fint bete runt gården. En mjölkko kan man inte placera på ett bete långt ifrån gården eftersom hon måste mjölkas minst två gånger per dygn. Hon måste finnas i närheten av mjölkstallet.