Gotlands lantbruksmuseum

Vid Spenarve gård, lokaliserat i Havdhem, ligger Gotlands lantbruksmuseum. Där går det att se en stor variation av gamla hushålls- och lantbruksmaskiner som visar den uppfinningsrikedom, mekanisering och hårda arbete som kännetecknat svenskt jordbruk genom tiderna. Museet vill med hjälp av föremålen lyfta fram lantbruket på Gotland, dess betydelse och historia. Under de år som gått har många frikostiga donationer kommit in till museet från gotlänningar.

Gotlands lantbruksmuseum

Utställningar och aktiviteter

Flera gånger per år ordnas temadagar vid museet. På sommaren får man se museets veterantraktorer vid en uppvisning där de presenteras inför publiken, och sedan kör i en parad. På museet finns gamla maskiner och andra äldre föremål som fanns på Gotlands gårdar. Det går att besöka en skolsal där det finns gamla planscher, räknestickor och kulramar. Skolsalen innehåller även ett kemilabb och skolplanscher. På museet finns också ett tvätteri, ett skomakeri och en snickarbod.

Föremålen på museet visar de olika delarna av lantbruket och momenten i jordbruksåret. Dessa föremål visar hur utveckling och mekanisering har gått till. Man får också se historien kring de människor som har använt och tillverkat dem. Med hjälp av texter, fotografier och objekt kan museet visa det gotländska lantbrukets betydelse och historia.

I ladan finns de historiska utställningarna, med föremål placerade i grupper. De visar hur arbetet gick till på gården förr i tiden. Det går att besöka snickarboden och tvätteriet, och följa hur bonden sår och skördar under året, samt djurhållning och skogsarbete. Jordbruksmaskinerna och traktorerna visar hur historien har lett fram till dagens jordbrukssamhälle.

Historia

Museet ligger på en gård vid namn Spenarve som har funnits där sedan 1300-talet. År 1983 skänkte Gotlands kommun gården till hembygdsföreningen i Havdhem. De avsade sig dock snart ansvaret. I november 1986 bildades en stiftelse som övertog den ekonomiska administrationen. Den heter Stiftelsen Gotlands lantbruksmuseum och består av Region Gotland, LRF Gotland med flera.