Från manuellt arbete till högteknologi

Från manuellt arbete till högteknologi

Jordbruket i Sverige har en lång historia. Här i Sverige har vi odlat marken och haft tamboskap ända sedan stenåldern, år 4 000 före Kristus. Sedan dess har jordbruket genomgått stora förändringar, från ett manuellt arbete till en verksamhet som till stor del är beroende av högteknologiska maskiner. Trots utvecklingen krävs det fortfarande mycket arbete för att bedriva lantbruk. Många bönder använder sig därför av nöjen som Speedycasino, vilket ger en möjlighet att koppla av och ta det lugnt efter arbetet.

Jordbrukets historia

Jordbruket började i Sverige när människor som då bodde i mellersta och södra Skandinavien satte igång att odla marken och började hålla tamboskap. Innan dess hade de varit nomader och haft jakt och samlande som främsta sätt att förse sig med mat.

I Alvastra i Östergötland bodde det bofasta bönder år 2 500 före Kristus. De hade kor, grisar och får och odlade korn och vete. Något som underlättade jordbruket var när hjulet uppfanns under bronsåldern. Denna uppfinning gjorde det möjligt för bönderna att bygga kärror med två hjul, med oxar som dragdjur.

På 1200-talet kom så nya redskap i jordbruket. Harv, plog och slaga var bra hjälpmedel som gav möjlighet till större skördar och mindre kroppsarbete för jordbrukaren. Redskapen fortsatte att utvecklas och på 1700-talet började man använda järn till att framställa plogar.
Det moderna jordbruket

Idag är vårt jordbruk högteknologiskt, arbetet kan övervakas från datorn eller mobiltelefonen. Det kommer ständigt nya uppfinningar som lättar arbetsbördan. Traktorn som många förknippar med bönder används flitigt. Plogen som används för att vända jorden och förbereda för sådd är i bruk än i dag men drivs förstås inte av handkraft längre. Harven kopplas till traktorn för att jämna ut plogfårorna inför sådden. Andra maskiner som brukas ofta inom jordbruket är såmaskin, skördetröska, gödselspridare, slåtterkross och växtskyddsspruta. Moderna bönder använder också GPS för att styra traktorn och tröska resurseffektivt. Inom lantbruket finns även mjölkningsrobotar som låter kor i lösdrift själva välja när de ska mjölkas.