Lean Lantbruk

Välkommen till leanlantbruk.se!

Här på bloggen skriver vi om flera kända lantbruksmuseer i Sverige. Vi går också igenom olika redskap som används i jordbruket. Att gå till ett lantbruksmuseum är ett avkopplande sätt att lära sig mer om vår gemensamma historia. Vår livsmedelsförsörjning är en grundläggande del i ett tryggt och säkert samhälle. Därför är det bra att känna till hur vårt lantbruk har utvecklats till det vi alla är beroende av idag för att få mat på bordet. Vi är ett land som är beroende av import till stor del, men vi strävar efter att bli mer självförsörjande.

leanlantbruk

Information på bloggen

Vi beskriver olika lantbruksmuseer som går att besöka i Sverige. Lantbruksmuseet i Alnarp är ett av de mest kända. Där kan man bland annat se den kända Iveltraktorn. Det är en av de få kvarvarande exemplaren av de äldsta traktorerna i världen som har förbränningsmotor. Det går också att se en mjölkningsmaskin som har många år på nacken, den framställdes redan år 1881.

Du kan också läsa om Hjärtenholms lantbruksmuseum som har varit aktivt sedan 1972. Där är det främst lantbrukshistoria från Småland man kan beakta. Ett trädgårdscafé kompletterar museet och gör det till ett bra utflyktsmål för familjen. I anslutning till museet finns också flera odlingar, som nu är ett pågående treårsprojekt i Hjärtenholm. Här är det främst småskalig odling som kommer att praktiseras, med en hållbar profil.

Vi berättar också om hur Sveriges jordbruk har utvecklats genom historien. Vi har en lång historia av odling i vårt land. Ända sedan stenåldern har vi odlat jorden och haft boskap i Sverige. Med tiden kom nya uppfinningar som hjulet som gjorde det möjligt att använda kärra. När medeltiden var i antågande började man använda nya redskap, som plog, harv och slaga. Vi beskriver också till viss del hur jordbruket ser ut idag, vilket är en stor förändring jämfört med hur det har sett ut historiskt sett.